Mitä tarkoittaa kohta aiemmat tutkinnot?

Kohtaan aiemmat tutkinnot merkitään vain mahdollinen aikaisempi tutkinto. Tutkinnolla tarkoitetaan loppuun suoritettuja opintoja joista on valmistunut. Keskeneräisiä opintoja ei siis merkitä tähän.

Kuinka monta kertaa voi apurahan saada?

Apurahan voi saada enintään kaksi kertaa.

Lasketaanko mukaan kesällä suoritetut opintopisteet?

Kaikki lukuvuoden (1.8.-31.7.) aikana suoritetut opintopisteet lasketaan mukaan. Opintosuoritusten tulee olla päivätty suoritetuksi tänä aikana.

Miten pisterajat määräytyvät?

Pisterajat määräytyvät joka vuosi apurahalautakunnan kokouksessa saapuneitten hakemusten perusteella. Siksi ei voi etukäteen sanoa, mikä tämän vuoden pisteraja tulee olemaan.

Miksi edellisen vuoden verotustodistus ei kelpaa?

Kaikilla ei ole hakuaikana käytettävissä viimeisintä verotuspäätöstä, viimeiset vuoden 2017 verotuspäätökset saadaan vasta lokakuussa 2018.

Miten ulkomailla suoritetut opinnot huomioidaan?

Kaikki ulkomailla suoritetut opinnot otetaan huomioon ja ne tulee ilmoittaa ECTS-pisteinä.

Vaikuttaako avo-/avioliitto hakemuksen käsittelyyn?

Avo- ja avioliittoa koskevat määräykset poistettiin vaiheittain 2013 – 2014, joten ne eivät enää vaikuta apurahapäätöksiin. Hakijan ei siis tarvitse ilmoittaa siviilisäätyään eikä puolisonsa tuloja.

Miten toimin, jos olen aloittanut opintoni vasta kevätlukukaudella?

Opintopistemäärä kerrotaan kahdella ja asiasta täytyy toimittaa erillinen vapaamuotoinen selvitys. 

Olen aloittamassa asepalveluksen alkaneella lukuvuodella. Voinko hakea apurahaa?

Uusien sääntöjen mukaan et voi. Sen sijaan voit hakea seuraavana vuonna tämän vuoden todistustesi perusteella.

Huomioidaanko terveydentilaan liittyvät seikat, jotka heikentävät opintomenestystä?

Kyllä. Liitä tällöin mukaan vapaamuotoinen selostus asiasta kirjalliseen hakemukseesi.

Voinko lähettää hakemukseni kirjeenä?

Et voi, 2017 alkaen vain sähköisesti toimitetut hakemukset käsitellään.

Olen aloittava opiskelija, ja vanhempani ovat eronneet. Miten vanhempien tulot tässä tapauksessa ilmoitetaan?

Tällöin ilmoitetaan tulot vain siltä vanhemmalta, jonka luona virallisesti asut tai viimeksi asuit.

Olen toisen vuosikurssin opiskelija ja minulla on suorituksia vain yhdeltä vuodelta. Pitääkö minun merkitä suoritetut opinnot otteelle?

Ei tarvitse.

Olen suorittant kurssin ennen 31.7.2018, mutta opintosuoritusrekisteriin pisteet on kirjattu vasta elokuussa 2018. Otetaanko ne huomioon suorituksina?

Vain 1.8.-31.7. merkityt opinnot huomioidaan riippumatta suoritusajankohdasta.